xas

xas
1.
sif. <ər.>
1. Yalnız bir adama və ya şeyə məxsus olan, onun üçün səciyyəvi olan, yalnız bir adamda və ya şeydə olan. Balaca Azad təbiətinə xas bir hay-küylə kənarda oynayır. M. İ.. Güləsər yeniyetmə kənd qızlarına xas olan bir qəmzə ilə boynunu bükdü və dinməz-söyləməz çardaqdan endi. İ. Ş..
2. Saf, xalis, qatışıqsız, təmiz. Xas polad. – Tən köynəyi xas qırmızı; Gülgəzli xaradan yaxşı. (Qoşma).
3. tar. Hökmdarın şəxsən özünə məxsus olan. Xas əsgər. – <Şah əşxasa:> Sizi bir əmrdən ötrü məsləhətə çağırmışam, gərək haman xüsusda bir tədbir göstərəsiniz. Çünki bu məclisi-xasdır, ona binaən mənim tərəfimdən icazət olunur ki, oturasınız. M. F. A.. Toğrulun məktubunu aparanlardan birisi onun xüsusi katibi Əbülqədir, ikincisi xas qulamlardan Cəmad, üçüncüsü isə Mülhimdir. M. S. O..
4. köhn. klas. Əsil, nəcabətli, əsilli, əsilnəsəbli; əyan, kübar.
2.
is. Həftənin ikinci günü, çərşənbə axşamı; tək günü.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • XAS — is a three letter abbreviation with multiple meanings, as described below:*X ray absorption spectroscopy *The ICAO Code for PHH Aviation Systems, United States …   Wikipedia

  • xas — I (Ağbaba, Gədəbəy, Xanlar, Qax, Qazax, Mingəçevir, Şəki, Tovuz) çərşənbə axşamı. – Xas günü bed gündü (Qax); – Xasda Usuva nişan aparajayıx (Tovuz); – Xas günü bəlyə aparıcux Noxiyə (Şəki) II (Gədəbəy, Tovuz) bazar günü. – Xas günü xasa Qəncə:… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • xaş — (Borçalı, Qazax) xəmir mayası. – Xamıra xaş qatallar kın, əpbəx’ yaxşı olsun; – Xaş olmasa, pişməz çörəx’ (Qazax) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • XAS — Röntgenabsorptionsspektroskopie (zu Englisch: X ray Absorption Spectroscopy: XAS) ist ein Oberbegriff für mehrere röntgenspektroskopische Messverfahren: Röntgen Nahkanten Absorptions Spektroskopie, englisch x ray absorption near edge structure… …   Deutsch Wikipedia

  • xas-xalis — sif. <ər.> köhn. Əsil, əsilli, nəcabətli, əsil nəsəbli. Zakir özü Qarabağın xas xalis nücəbalarından ola ola, öz həmsinfinin ayıb və qüsurlarını belə açıq, mərdanə və şairanə söyləməyi, əlbəttə, şayani təhsirdir. F. K …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • XAS — X ray Absorption Spectroscopy (Academic & Science » Electronics) * XML Access Server (Computing » Software) * X linked AlportSyndrome (Medical » Human Genome) * KAMAS: an extinct language of Russia (Asia) (Regional » Language Codes (3 Letters)) …   Abbreviations dictionary

  • xas — ISO 639 3 Code of Language ISO 639 2/B Code : ISO 639 2/T Code : ISO 639 1 Code : Scope : Individual Language Type : Extinct Language Name : Kamas …   Names of Languages ISO 639-3

  • XAS — abbr. X ray Absorption Spectroscopy …   Dictionary of abbreviations

  • xas(s) — ə. 1) xüsusi, əlahiddə, ayrıca; 2) bax: xassə 3) məxsus, aid olan; 4) imtiyaz, üstünlük; 5) xüsusi, şəxsi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • xaş — f. meyil, xahiş, arzu …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”